Politika privatnosti

Politika privatnosti

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ova pravila o privatnosti internetske trgovine su informativnog karaktera, što znači da nisu izvor obaveza za korisnike usluga ili kupce Internet trgovine.

1.2. Administrator osobnih podataka prikupljenih putem Internetske trgovine je Klaudia Wcisło, koja vodi posao pod imenom Klaudia Wcisło Moi Mili, upisana u Centralni registar i podatke o gospodarskoj djelatnosti Republike Poljske, a vodi ga ministar nadležan za gospodarstvo, koji ima: adresu poslovnog mjesta i adresu za dostavu: ul. Gizów 3 / 41 01-249 Varšava, NIP 9930439924, REGON 146627846, e-mail adresa: moimili.info@gmail.com- u daljnjem tekstu "Administrator" i istovremeno pružatelj usluge internetske trgovine i prodavač.

1.3. Osobni podaci primatelja usluge i kupca obrađuju se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka 29 kolovoza 1997 (časopis zakona 1997 br. 133, točka 883, s izmjenama i dopunama) (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti osobnih podataka) i Zakon o pružanje usluga elektroničkim putem 18 srpnja 2002 (Žurnal zakona 2002 br. 144, stavka 1204, sa izmjenama i dopunama).

1.4. Administrator se posebno brine za zaštitu interesa subjekata podataka, a posebno osigurava da se podaci prikupljeni od njega obrađuju u skladu sa zakonom; prikupljeni za određene, zakonite svrhe i ne podvrgnuti daljnjoj obradi nespojivoj sa tim svrhama; zapravo ispravna i adekvatna u odnosu na svrhe u koje se obrađuju i pohranjuju u obliku koji omogućava identifikaciju osoba na koje se odnose, ne duže nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade.

1.5. Sve riječi, izraze i akronimi koji se pojavljuju na ovoj web stranici i počinju velikim slovom (npr. Prodavač, internetska trgovina, elektronička usluga) treba shvatiti u skladu s njihovom definicijom sadržanom u Pravilima o internetskoj trgovini dostupnim na web mjestu Internetske trgovine.

2. CILJ I OBSEG PRIKUPLJANJA PODATAKA I PRIMATELJA PODATAKA

2.1. Svaki put kada su svrha, opseg i primatelji podataka koje administrator obrađuje nastali iz radnji koje je Korisnik usluge ili Kupac preduzeo u Internet trgovini. Na primjer, ako Kupac prilikom slanja Narudžbe odabere osobnu kolekciju umjesto kurirske, tada će se njegovi osobni podaci obrađivati ​​za zaključivanje i provođenje Ugovora o kupoprodaji, ali više neće biti dostupni prijevozniku koji obavlja pošiljku na zahtjev Administratora.

2.2. Moguće svrhe prikupljanja ličnih podataka primatelja usluga ili kupaca od strane administratora:
a) Sklapanje i provedba kupoprodajnog sporazuma ili ugovora o pružanju elektroničkih usluga (npr. računa).
b) Direktan marketing vlastitih proizvoda ili usluga administratora.
c) Mogući primaoci ličnih podataka korisnika Internet trgovine:
- U slučaju Kupca koji koristi Internetsku trgovinu načinom dostave poštom ili kurirom, Administrator prikupljene osobne podatke Kupca pruža odabranom prijevozniku ili posredniku koji vrši pošiljku na zahtjev Administratora.
- U slučaju Kupca koji koristi Internet trgovinu metodom elektroničkog plaćanja ili platne kartice, Administrator osobne podatke Kupca prikupljene odabranom entitetu servisira gore navedenim plaćanjima u Internet trgovini.

2.3. Administrator može obraditi sljedeće lične podatke primatelja usluga ili kupaca putem Internet trgovine: ime i prezime; adresa e-pošte; kontakt telefon; adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), prebivalište / poslovna adresa / registrovana adresa (ako se razlikuje od adrese za dostavu). U slučaju primatelja usluga ili kupaca koji nisu potrošači, administrator može dodatno obraditi naziv kompanije i porezni identifikacijski broj (NIP) primatelja usluge ili kupca.

2.4. Davanje ličnih podataka iz gornje točke može biti potrebno za zaključivanje i provođenje kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pružanju elektroničkih usluga u internetskoj trgovini. Svaki put se opseg podataka potrebnih za zaključivanje ugovora prethodno navodi na web stranici Internet trgovine i u Pravilnicima o internetskoj trgovini.

3. KUĆE I PODACI O POSLOVANJU

3.1. Kolačići (eng. Cookies) su mali tekstualni podaci u obliku tekstualnih datoteka, koje šalje server i spremaju se na stranu osobe koja posjećuje web mjesto internetske trgovine (npr. Na tvrdom disku računala, prijenosnog računala ili na memorijskoj kartici pametnog telefona - ovisno o tome koji uređaj koristi posjetite našu internetsku trgovinu). Detaljne informacije o kolačićima kao i istorija njihovog nastanka mogu se naći, između ostalih ovdje: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator može obraditi podatke sadržane u kolačićima kada posjetitelji koriste web stranicu Internetske trgovine za sljedeće svrhe:
a) identificirati korisnike usluga kao prijavljene u internetskoj trgovini i pokazati da su prijavljeni;
b) sjećajući se proizvoda dodanih u košaricu da biste naručili;
c) upamćivanje podataka sa popunjenih Obrasca za narudžbu, anketa ili podataka za prijavu na Internetsku trgovinu;
d) prilagođavanje sadržaja internetske stranice internetske trgovine individualnim preferencijama primatelja usluge (npr. u vezi s bojama, veličinom fonta, izgledom stranica) i optimiziranjem upotrebe stranica internetske trgovine;
e) vođenje anonimnih statističkih podataka koje pokazuju kako se koristi web stranica Internet trgovine.
f) Većina web pretraživača dostupnih na tržištu prema zadanim postavkama prihvaća spremanje kolačića prema zadanim postavkama. Svi imaju mogućnost određivanja uvjeta za upotrebu kolačića koristeći vlastite postavke web pretraživača. To znači da, na primjer, možete djelomično ograničiti (npr. Privremeno) ili u potpunosti onemogućiti mogućnost spremanja kolačića - u potonjem slučaju to može utjecati na neke funkcionalnosti Internet trgovine (na primjer, može biti nemoguće proći put Narudžbe putem Obrasca za narudžbu zbog za ne pamćenje proizvoda u korpi tokom sljedećih koraka narudžbe).

3.3. Postavke web preglednika za kolačiće važne su sa stajališta pristanka na upotrebu kolačića od strane naše internetske trgovine - u skladu sa zakonom takva se suglasnost može izraziti i putem postavki web pretraživača. U nedostatku takve suglasnosti, trebali biste promijeniti postavke web preglednika u polju kolačića.

3.4 Detaljne informacije o promjeni postavki kolačića i njihovom uklanjanju u najpopularnijim web preglednicima dostupne su u odjeljku pomoći web preglednika.

3.5 Administrator također obrađuje anonimne operativne podatke koji se odnose na upotrebu internetske trgovine (IP adresa, domena) za generiranje statističkih podataka korisnih za administraciju internetske trgovine. Ti su podaci zbirni i anonimni, tj. Ne sadrže značajke koje identificiraju posjetitelje internetske trgovine. Ovi podaci se ne otkrivaju trećim stranama.

4. OSNOVI ZA OBRADU PODATAKA

4.1. Davanje osobnih podataka od strane primatelja usluge ili kupca je dobrovoljno, ali ako se podaci o osobnim podacima koji su navedeni na web stranici internetske trgovine i pravilima internetske trgovine dostave neophodni za zaključivanje i provedbu kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pružanju elektroničkih usluga, dovode do nemogućnosti sklapanja ovog ugovora.

4. 2. Osnova za obradu osobnih podataka primatelja usluge ili kupca je potreba da izvrši ugovor čiji je stranka ili da preduzme mjere na njegov zahtjev prije njegovog zaključenja. U slučaju obrade podataka u svrhu izravnog stavljanja na tržište vlastitih proizvoda ili usluga Administratora, osnova za takvu obradu je (1) prethodna suglasnost primatelja usluge ili kupca ili (2) ispunjenje zakonom opravdanih ciljeva koje slijedi administrator (u skladu s člankom 23, stavak 4 Zakona o zaštiti osobnih podataka). direktno trzenje vlastitih proizvoda ili usluga administratora smatra se legitimnom svrhom).

5. PRAVO KONTROLE, DOSTUPA I SADRŽAJ VAŠIH podataka
POBOLJŠANJE

5.1. Primalac usluge ili kupac ima pravo pristupiti svojim ličnim podacima i ispraviti ih.

5.2. Svaka osoba ima pravo nadzirati obradu podataka koji se na njih nalaze u administratorskom skupu podataka, a posebno pravo na: zahtijevanje dopunjavanja, ažuriranja, ispravljanja osobnih podataka, privremeno ili trajno obustavljanje njihove obrade ili uklanjanja, ukoliko su nepotpuni, zastarjeli, lažni ili su prikupljeni protivno Zakonu ili više nisu potrebni za postizanje svrhe zbog koje su prikupljeni.

5.3. Ako primatelj usluge ili kupac odobri obradu podataka u svrhu izravnog stavljanja u promet vlastitih proizvoda ili usluga administratora, pristanak može biti opozvan u bilo kojem trenutku.

5.4. Ako Administrator namjerava obraditi ili obraditi podatke primatelja usluge ili klijenta u svrhu izravnog marketinga vlastitih proizvoda ili usluga Administratora, subjekt podataka također ima pravo (1) podnijeti pisani, motivirani zahtjev da prekine obradu svojih podataka zbog posebne situacije ili za (2) objekt za obradu njegovih podataka.

5.5. Kako biste ostvarili gore navedena prava, možete se obratiti administratoru slanjem odgovarajuće poruke u pisanom obliku ili e-poštom na adresu administratora navedenu na početku ove politike privatnosti.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1. Internet prodavnica može sadržavati veze do drugih veb lokacija. Administrator traži da nakon prelaska na druge web stranice, pročitate tamošnju politiku privatnosti. Ova pravila o privatnosti odnose se samo na ovu internetsku trgovinu.

6.2. Administrator primjenjuje tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava zaštita obrađenih osobnih podataka primjerenih prijetnjama i kategorijama zaštićenih podataka, a posebno štiti podatke od otkrivanja neovlaštenim osobama, uklanjanje od strane neovlaštene osobe, obradu u kršenju važećih zakona i promjene, gubitak, oštećenje ili uništenje.

6.3. Administrator pruža sljedeće tehničke mjere za sprečavanje stjecanja i izmjene osobnih podataka koje elektronski šalju neovlaštene osobe:
a) Zaštita skupa podataka od neovlaštenog pristupa.
b) Pristupite Računu samo nakon unosa pojedinačne prijave i lozinke.